Privacy and Cookie Policy

O ovoj politici privatnosti

U ovoj politici privatnosti objašnjeno je na koji način AMPHORA DOO, matični br. 07470196, sa središtem u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića, prikuplja vaše lične podatke, na koji našin ih koristi i upravlja istim. Firma Amphora je posvećena zaštiti i poštovanju vaše privatnosti. Molimo Vas da pažljivo proćitate ovu Politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo vaše podatke, i na koji način će biti upotrebljenji.

Što se tiče ličnih podataka koje prikupljamo, Amphora je rukovodilac podataka, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci.

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa vašim ličnim podacima ili Politikom, molimo da koristite ispod navedene kontakt podatke:

Poslovno ime: AMPHORA DOO
Adresa: Bulevar vojvode Mišića 10, Beograd
Broj telefona: 011/3612397 ili 0113691557
Mejl: info@amphorayu.com

Kako i kada prikupljamo vaše lične podatke?
Koje podatke prikupljamo direktno od vas?
Koja prava na privatnost imate?
Gde se vaši podaci o ličnosti čuvaju?
Da li Amphora deli moje podatke sa trećim licima?
Koliko dugo Amphora čuva vaše podatke o ličnosti?
Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti?
Obrada porudžbina i pružanje usluga?
Kolačići?

Kako i kada prikupljamo vaše lične podatke?

Prikupljamo vaše podatke o ličnosti kada je to relavantno za potrebe vas kao potrošača, ili za naše poslovanje (npr, kada kupujete i/ili naručujete proizvode i/ili usluge od nas, kada kontaktirate Službu za podršku kupcima firme Amphora, kada popunjavate ankete za kupce ili nam date povrtane informacije o našoj robi i uslugama, itd.)

Vaše podatke o ličnosti uglavonom dobijamo direktno od vas, kada naručite određebe proizvode ili usluge, popunite određeni formular, ili kada prikupljamo podatke putem osmatranja (npr. putem bezbednosnih kamera)

Više informacija o situacijama i okolnostima u kojima prikupljamo vaše podatke o ličnosti možete pronaći u odeljku Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti? Zapamtite da su ovo samo informacije o potencijalnim načinima upotrebe vaših podataka o ličnosti, sa kojima se možete susresti prilikom posete našem maloprodajnom objektu, prilikom kupovine kod nas, odnosno prilikom korišćenja naših usluga. U svakom slučaju, prilikom prikupljanja ili obrade vaših podataka o ličnosti, Amphora če vas na transparentan način informisati o svrsi i pravnom osnovu obrade vaših podataka, roku čuvanja podataka ili ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje, pravima u vezi sa obradom, o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključivanje ugovora, kao i o automatizovanom donošenju odluke uključujući i profilisanje. U pojedinim slučajevima će nam dodatno biti potreban vaš izričit pristanak kako bismo prikupili i obradilli vaše podatke.

Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a Amphora i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način (za više informacija pogledajte odeljak: Da li Amphora deli moje podatke sa trećim licima? )

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Uobičajene kategorije koje prikupljamo od Amphora kupaca su: ime, adresa, preferirani jezik, adresa plaćanja, adresa isporuke, finansijske informacije, uključujući informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici, ili druge informacije koje se tiču plaćanja, a koje navodite prilikom popunjavanja formulara na Amphora sajtu, odnosno plaćanja u Amphora maloprodajnom prostoru ili kada komunicirate sa nama putem telefona ili e-pošte; vape orethodne kupovine Amphora proizvoda i usluga, i ostale informacije koje ste odlučili da podelite sa nama na dobrovoljnoj osnovi.

Koja prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od firme Amphora zatražite:

  • da vam omogući pristup vašim podacima o ličnosti- Možete da pitate firmu Amphora za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču vas, kao i da pristupite takvim podacima o ličnosti. Pored toga, imate pravo i da znate svrhu obrade, kategorije vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, treće strane ili kategorije trećih strana sa kojima se vaši podaci o ličnosti dele, period tokom kog zadržavamo podatke, kao i naš izvor podataka koje nismo prikupili direktno od vas.
  • da vam damo kopiju podataka o ličnosti koje čuvamo- Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih podataka o ličnosti koje imamo o vama.
  • da zatražite ispravku ili dopunu pogrešno unetih podataka- Želimoda se uverimo da su vaši podaci o ličnosti tačni i ažurrirani.Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonio podatke o ličnosti, koje smatrate zastarelim ili netačnim.

Gde se čuvaju važi podaci o ličnosti?

Podatke o ličnosti koje prikupimo o vama čuvamo na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti. Vaši podaci o ličnosti su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, obrade, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca, primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera. Određeni podaci se i dalje čuvaju u papirnom obliku, ali imamo tendenciju da digitalizujemo sve lične podatke koje obradimo. Obrađeni podaci se skladište u Amphora prostorijama i IT sistemima, ali ponekad čuvamo podatke na serverima naših pouzdanih provajdera.

Da li Amphora deli moje podatke sa trećim licima?

Firmi Amphora je zaštita vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti vaše podatke o ličnosti sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovoj Politici.

Možemo preneti vaše podatke o ličnosti našim pouzdanim partnerima izvan firme Amphora, koji održavaju naše IT sisteme ili koji vam pružaju usluge u ime firme Amphora. Na primer, za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke, ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo u prodajnom objektu ili van njega. Ovi pružaoci usluga su, međutim, u skladu sa zaključenim ugovorima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

Koliko dugo Amphora čuva vaše podatke o ličnosti?

Amphora neće čuvati vaše podatke o ličnosti duže nego što su vaši podaci neophodni radi ostvarenja svrhe obrade u konkretnom slučaju. Više informacija o rokovima čuvanja za određene vrste podataka možete naći u odeljku Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti?

Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti koristimo za različite svrhe, kao na primer ako je to neophodno za izvršenje ugovora ili za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora, ako se obrada vrši u cilju poštovanja pravnih obaveza Amphore, ako je obrada neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa, ako je obrada neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja firme Amphora, ako je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa IKEA-e ili treće strane, kao i ako na to pristanete. Vaše podatke takođe koristimo i za poboljšanje iskustva kupovine, za direktan marketing, ili iz bezbednosnih razloga.

Obrada porudžbina i pružanje usluga?

Kada obavite kupovinu lično u prodajnom objektu firme Amphora, putem Amphora.rs internet prodavnice, u zavisnosti od slučaja, od vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za izvršenje ugovora o kupovini. Ovo će se, naročito, dogoditi ukoliko, pored kupovine naših proizvoda, odaberete da koristite jednu od usluga, kao što je isporuka. Isto tako, da bismo obradili vašu porudžbinu, i proverili da su lični i finansijski podaci koje ste nam dostavili tačni, koristimo sisteme plaćanja trećih lica, kako bi se osiguralo da uplata bude izvršena bezbedno, i da vaši podaci nisu lažno upotrebljeni. Ukoliko biste želeli da izvršite plaćanje robe i usluga putem internet prodavnice, Amphora bi morala da dobije informacije u vezi sa plaćanjem, uključujući broj kreditne ili debitne kartice, datum isteka kartice, CVV kod, kao i adresu za slanje računa.

Kako bismo se postarali da proizvodi i usluge koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, sarađujemo sa pouzdanim eksternim partnerima i delimo sa njima neke od vaših podataka o ličnosti koji su neophodni za pružanje odgovarajućih usluga (npr. vaše ime, adresu isporuke, i preferencije u vezi sa isporukom koje ste naveli, kao što je vreme dana u toku kog želite da dobijete isporuku).

Kolačići?

Da bismo održavali sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, Amphora koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaš računar i kojima kasnije možemo pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni i koriste, na primer, JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljujući kolačićima sa našeg sajt, možete pretraživati bez poteškoća, i možete videti rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju šta interesuje vas i druge posetioce našeg sajta, što nam pomaže da poboljšamo njegovu upotrebu za sve.

Najznačajniji kolačići koje koristimo su:

  • Strogo neophodni kolačići. Neophodni su kako bi se osiguralo da sajt funkcioniše efikasno iz tehničke perspektive.
  • Kolačići funkcionalnosti. Pomažu da unapredimo vaše iskustvo tako što pamte vaše izbore.
  • Kolačići za praćenje aktivnosti. Oni prikupljaju informacije o načinu na koji koristite našu internet stranicu i saznaju kakav nam je učinak.
  • Ciljajući kolačići. Ovi kolačići se koriste kako bi omogućili firmi Amphora da postavlja reklame na druge sajtove koje kupac posećuje, ili da se izbegne plasiranje reklama za kupca koji već poznaje firmu Amphora. Molimo konsultujte lokalni tim za digitalna pitanja/marketing za više informacija o tome kako se ovi kolačići koriste.
  • Dodatni programi za društvene mreže. Ovi kolačići se koriste za povezivanje naših kupaca sa našim kanalima na društvenim mrežama. Nakon toga, informacije koje obezbeđuju kolačići mogu se koristiti na različite načine. Kolačićima koji se čuvaju na vašem računaru možemo pristupiti kada posetite naš sajt ili otvorite e-poštu koju šaljemo. Ako želite da obrišete kolačiće koji su već na vašem računaru, pogledajte uputstva u svom pretraživaču klikom na „Pomoć“ u meniju datog pretraživača.
Back to Top